Trường Đài Loan

Trường đại học KHKT quốc lập Cần Ích

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC LẬP CẦN ÍCH

NATIONAL CHIN YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Địa chỉ:

Tel:

Website:

logo dai hoc can ich

1. Giới thiệu về trường

– Top 10 các trường đại học Khoa học kỹ thuật Quốc lập tại Đài Loan.

– Vinh dự xếp thứ 7 trong top các trường đại học khoa học kỹ thuật được các doanh nghiệp yêu thích trên tạp chí Cheers 2019.

– Hiện có 11896 sinh viên đang theo học tập nghiên cứu tại trường.

– Bao các học viện: Học viện kỹ thuật, học viện Điện tử – Thông tin, học viện Nhân văn và Sáng tạo

2. Thông tin tuyển sinh sinh viên quốc tế 2019

– Sinh viên nước ngoài đăng ký học mùa thu:

+ Đại học: Chương trình đào tạo bằng tiếng Trung

+ Thạc sĩ, Tiến sĩ: Chủ yếu đào tạo bằng tiếng Trung, ngoài ra sẽ có một phần chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

– Chương trình chuyên ban quốc tế:

* Chương trình chuyên ban

* Xây dựng các chương trình thực tế

* Các thông tin khác cụ thể như sau:

+ Chương trình chuyên ban hợp tác quốc tế 2+i:
√ Thời gian học: ít nhất 2,5 năm

√ Ngôn ngữ: đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh

√ Chương trình tiếng Hoa: Có các lớp học tiếng Hoa cho 3 học kỳ (ít nhất là 15 học phần)

√ Thực tập: Toàn bộ học kỳ 4 và học kỳ 5 sinh viên sẽ đi thực tập

+ Đại học chế độ 4 năm:
√ Thời gian học: 4 năm

√ Ngôn ngữ: Đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Hoa

√ Chương trình tiếng Hoa: Chương trình tiếng Hoa học trong 2 năm liên tiếp (ít nhất 16 học phần)

√ Thực tập: Sinh viên năm 4 sẽ đi thực tập 12 tháng

Bảng thông tin tuyển sinh quốc tế 2019 (dự kiến)

Chương trình học

Các ngành dự kiến

Số lượng tuyển sinh dự kiến

Sinh viên nước ngoài đăng ký kỳ học mùa thu

Đại học hệ 2 năm

Kỹ thuật điện tử

3

Đại học hệ 4 năm

Quản lý doanh nghiệp, IT, tiếng Anh ứng dụng,  du lịch, quản lý lưu thông, kỹ thuật điện, điện cơ, cơ khí.

134

Thạc sĩ

Điện lạnh và năng lượng, kỹ thuật hóa học và kỹ thuật vật liệu, cơ khí, IT, kỹ thuật điện tử, quản trị doanh nghiệp, du lịch, văn hóa sáng tạo, quản lý kỹ thuật công nghiệp, quản lý lưu thông, quản trị thông tin.

27

Tiến sĩ

Viện công nghệ sản xuất chính xác

1

Chuyên ban quốc tế

Chương trình chuyên ban quốc tế 2+i

Kỹ thuật điện tử, điện lạnh và năng lượng

80

Đại học hệ 4 năm

Quản trị thông tin

40

Du học Đài Loan ICOGroup!