Quy trình du học

Quy trình du học

 • LẬP KẾ HOẠCH DU HỌC

  Xác định mục tiêu, địa điểm, chi phí và chuyên ngành sẽ học
 • HỌC TIẾNG

  Cần đạt cấp độ N5 trước khi du học
 • XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM DU HỌC

  Chọn kỳ học tháng 1, tháng 4, tháng 7 hay tháng 10?
 • CHỌN TRƯỜNG

  Lựa chọn dựa trên ngành muốn học và năng lực bản thân
 • CHUẨN BỊ HỒ SƠ DU HỌC

  Xác định các giấy tờ cần chuẩn bị. Nhờ trung tâp apply hay tự mình làm?
 • XIN COA VÀ COE

  Lựa chọn trung tâm ưu tín để tỷ lệ đỗ COE cao hơn
 • XIN VISA DU HỌC

  Nộp hồ sơ và phỏng vấn với Đại sứ quán
 • NHẬP HỌC

  Đặt vé máy bay và lên đường nhập học