Giới thiệu

Gương mặt tiêu biểu

Tốt nghiệp Đại Học Hà Nội

Tốt nghiệp trường đời

Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được tấm visa sang Đài Loan học tập. Đây sẽ là động lực rất lớn để em luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập.”