Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Ngày Giờ Quốc gia Văn phòng Nội dung Đăng ký
31/03 17:00 Đài Loan Hà Nội HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC
26/03 16:00 Đài Loan Hà Nội HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC
25/03 14:00 Đài Loan Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT QUỐC LẬP CẦN ÍCH
23/03 18:00 Đài Loan Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT QUỐC LẬP CẦN ÍCH
23/03 10:00 Đài Loan Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ
22/03 19:00 Đài Loan Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT QUỐC LẬP CẦN ÍCH
22/03 17:00 Đài Loan Hà Nội ĐẠI HỌC NAM HOA – NANHUA
22/03 12:00 Đài Loan Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHĨA THỦ
15/03 17:00 Đài Loan Hà Nội ĐẠI HỌC NAM HOA – NANHUA
10/03 16:00 Đài Loan Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT THỤ ĐỨC